Seçicilərin fəallığı    |   Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Respublika üzrə səsvermə
Voting by republic
49.56 %
Seçki dairəsinin adı Seçici sayı Səsvermədə iştirak
 1 SAYLI ŞƏRUR - SƏDƏRƏK SEÇKİ DAİRƏSİ  35853  25456
(71.00 %)
 2 SAYLI ŞƏRUR SEÇKİ DAİRƏSİ  39029  26247
(67.24 %)
 3 SAYLI BABƏK - KƏNGƏRLİ - NAXÇIVAN SEÇKİ DAİRƏSİ  41007  27714
(67.58 %)
 4 SAYLI NAXÇIVAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ  42637  29150
(68.36 %)
 5 SAYLI ŞAHBUZ-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİ  29290  19859
(67.80 %)
 6 SAYLI CULFA-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİ  35350  23752
(67.19 %)
 7 SAYLI ORDUBAD-CULFA SEÇKİ DAİRƏSİ  33152  22316
(67.31 %)
 8 SAYLI BİNƏQƏDİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ  43201  20771
(48.07 %)
 9 SAYLI BİNƏQƏDİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ  36912  7811
(21.16 %)
 10 SAYLI BİNƏQƏDİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ  42373  13928
(32.86 %)
 11 SAYLI QARADAĞ SEÇKİ DAİRƏSİ  44383  25074
(56.49 %)
 12 SAYLI QARADAĞ-BİNƏQƏDİ-YASAMAL SEÇKİ DAİRƏSİ  42055  21446
(50.99 %)
 13 SAYLI XƏZƏR BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ  42464  26654
(62.76 %)
 14 SAYLI XƏZƏR İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ  43717  34152
(78.12 %)
 15 SAYLI YASAMAL BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ  40020  12815
(32.02 %)
 16 SAYLI YASAMAL İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ  39289  20657
(52.57 %)
 17 SAYLI YASAMAL ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ  43153  11747
(27.22 %)
 18 SAYLI NƏRİMANOV-NİZAMİ SEÇKİ DAİRƏSİ  42910  17150
(39.96 %)
 19 SAYLI NƏRİMANOV BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ  42924  22054
(51.37 %)
 20 SAYLI NƏRİMANOV İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ  42858  17843
(41.63 %)
 21 SAYLI NƏSİMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ  38292  8456
(22.08 %)
 22 SAYLI NƏSİMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ  37901  7244
(19.11 %)
 23 SAYLI NƏSİMİ-SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ  35917  12560
(34.96 %)
 24 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ  41885  25367
(60.56 %)
 25 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ  42657  14156
(33.18 %)
 26 SAYLI SABUNÇU BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ  44810  18802
(41.95 %)
 27 SAYLI SABUNÇU İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ  43548  21553
(49.49 %)
 28 SAYLI SABUNÇU ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ  45263  23401
(51.70 %)
 29 SAYLI SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ  40130  20101
(50.08 %)
 30 SAYLI SURAXANI BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ  35694  8547
(23.94 %)
 31 SAYLI SURAXANI İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ  37180  8550
(22.99 %)
 32 SAYLI SURAXANI ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ  36734  14026
(38.18 %)
 33 SAYLI XƏTAİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ  43597  15578
(35.73 %)
 34 SAYLI XƏTAİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ  42407  19079
(44.99 %)
 35 SAYLI XƏTAİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ  40744  16761
(41.13 %)
 36 SAYLI XƏTAİ DÖRDÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ  43357  23882
(55.08 %)
 37 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ  36004  15817
(43.93 %)
 38 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ  34312  15546
(45.30 %)
 39 SAYLI KƏPƏZ BİRİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ  39399  18652
(47.34 %)
 40 SAYLI KƏPƏZ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ  39484  16561
(41.94 %)
 41 SAYLI SUMQAYIT BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ  43497  16727
(38.45 %)
 42 SAYLI SUMQAYIT İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ  43139  20412
(47.31 %)
 43 SAYLI SUMQAYIT ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ  43432  19542
(44.99 %)
 44 SAYLI SUMQAYIT-ABŞERON SEÇKİ DAİRƏSİ  44950  23211
(51.63 %)
 45 SAYLI ABŞERON SEÇKİ DAİRƏSİ  45555  25058
(55.00 %)
 46 SAYLI ŞİRVAN SEÇKİ DAİRƏSİ  38357  19890
(51.85 %)
 47 SAYLI MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİ  35333  11933
(33.77 %)
 48 SAYLI YEVLAX SEÇKİ DAİRƏSİ  33130  15995
(48.27 %)
 49 SAYLI YEVLAX-MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİ  37588  18943
(50.39 %)
 50 SAYLI QOBUSTAN-XIZI-SUMQAYIT SEÇKİ DAİRƏSİ  41559  20330
(48.91 %)
 51 SAYLI QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ  45288  23437
(51.75 %)
 52 SAYLI QUBA SEÇKİ DAİRƏSİ  44412  23372
(52.62 %)
 53 SAYLI QUBA-QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ  44129  23754
(53.82 %)
 54 SAYLI ŞABRAN-SİYƏZƏN SEÇKİ DAİRƏSİ  48470  25473
(52.55 %)
 55 SAYLI XAÇMAZ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ  42333  22875
(54.03 %)
 56 SAYLI XAÇMAZ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ  44230  24455
(55.29 %)
 57 SAYLI KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ  38589  19417
(50.31 %)
 58 SAYLI HACIQABUL-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ  40194  19764
(49.17 %)
 59 SAYLI SALYAN SEÇKİ DAİRƏSİ  37586  23901
(63.59 %)
 60 SAYLI SALYAN-NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ  32396  15139
(46.73 %)
 61 SAYLI NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ  40370  22425
(55.54 %)
 62 SAYLI SAATLI SEÇKİ DAİRƏSİ  38268  21247
(55.52 %)
 63 SAYLI SABİRABAD BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ  32179  16226
(50.42 %)
 64 SAYLI SABİRABAD İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ  38140  19043
(49.92 %)
 65 SAYLI SAATLI-SABİRABAD-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ  40750  22861
(56.10 %)
 66 SAYLI BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİ  43239  22813
(52.76 %)
 67 SAYLI CƏLİLABAD ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ  38954  18488
(47.46 %)
 68 SAYLI CƏLİLABAD KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ  38006  17741
(46.67 %)
 69 SAYLI CƏLİLABAD-MASALLI-BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİ  39369  20304
(51.57 %)
 70 SAYLI MASALLI ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ  37385  19433
(51.98 %)
 71 SAYLI MASALLI KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ  35009  18652
(53.27 %)
 72 SAYLI YARDIMLI-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ  34987  19289
(55.13 %)
 73 SAYLI LƏNKƏRAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ  33876  14501
(42.80 %)
 74 SAYLI LƏNKƏRAN KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ  33106  15397
(46.50 %)
 75 SAYLI LƏNKƏRAN-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ  37574  19139
(50.93 %)
 76 SAYLI LƏNKƏRAN-ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ  35160  18026
(51.26 %)
 77 SAYLI ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ  35983  17802
(49.47 %)
 78 SAYLI LERİK SEÇKİ DAİRƏSİ  29480  16032
(54.38 %)
 79 SAYLI İMİŞLİ SEÇKİ DAİRƏSİ  39312  20089
(51.10 %)
 80 SAYLI İMİŞLİ-BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİ  41303  23568
(57.06 %)
 81 SAYLI BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİ  39697  23260
(58.59 %)
 82 SAYLI AĞCABƏDİ SEÇKİ DAİRƏSİ  40227  19042
(47.33 %)
 83 SAYLI AĞCABƏDİ-FÜZULİ SEÇKİ DAİRƏSİ  39913  21731
(54.44 %)
 84 SAYLI FÜZULİ SEÇKİ DAİRƏSİ  46381  25563
(55.11 %)
 85 SAYLI ŞAMAXI SEÇKİ DAİRƏSİ  39256  20644
(52.58 %)
 86 SAYLI İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ  40511  20724
(51.15 %)
 87 SAYLI AĞSU-İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ  37245  19250
(51.68 %)
 88 SAYLI GÖYÇAY SEÇKİ DAİRƏSİ  37540  19049
(50.74 %)
 89 SAYLI GÖYÇAY-AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİ  37374  19068
(51.01 %)
 90 SAYLI AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİ  39210  19692
(50.22 %)
 91 SAYLI UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ  38660  19945
(51.59 %)
 92 SAYLI ZƏRDAB-UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ  37832  18754
(49.57 %)
 93 SAYLI BƏRDƏ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ  43004  22639
(52.64 %)
 94 SAYLI BƏRDƏ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ  44002  23500
(53.40 %)
 95 SAYLI TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİ  39227  19806
(50.49 %)
 96 SAYLI GORANBOY-NAFTALAN SEÇKİ DAİRƏSİ  39026  21684
(55.56 %)
 97 SAYLI GORANBOY-AĞDAM-TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİ  35237  17850
(50.65 %)
 98 SAYLI ŞƏMKİR ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ  32292  15554
(48.16 %)
 99 SAYLI ŞƏMKİR KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ  37066  18676
(50.38 %)
 100 SAYLI ŞƏMKİR-DAŞKƏSƏN SEÇKİ DAİRƏSİ  34430  17007
(49.39 %)
 101 SAYLI GÖYGÖL-DAŞKƏSƏN SEÇKİ DAİRƏSİ  42203  22494
(53.29 %)
 102 SAYLI SAMUX- ŞƏMKİR SEÇKİ DAİRƏSİ  40870  20984
(51.34 %)
 103 SAYLI GƏDƏBƏY SEÇKİ DAİRƏSİ  39765  18585
(46.73 %)
 104 SAYLI GƏDƏBƏY-TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ  43428  21312
(49.07 %)
 105 SAYLI TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ  42218  19984
(47.33 %)
 106 SAYLI TOVUZ-QAZAX-AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ  43835  20806
(47.46 %)
 107 SAYLI QAZAX SEÇKİ DAİRƏSİ  38913  17892
(45.97 %)
 108 SAYLI AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ  41549  21016
(50.58 %)
 109 SAYLI BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ  38041  18850
(49.55 %)
 110 SAYLI ZAQATALA SEÇKİ DAİRƏSİ  44053  21935
(49.79 %)
 111 SAYLI ZAQATALA-BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ  42181  21124
(50.07 %)
 112 SAYLI QAX SEÇKİ DAİRƏSİ  39692  19104
(48.13 %)
 113 SAYLI ŞƏKİ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ  28927  12595
(43.54 %)
 114 SAYLI ŞƏKİ KƏND BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ  35520  15041
(42.34 %)
 115 SAYLI ŞƏKİ KƏND İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ  35481  16937
(47.73 %)
 116 SAYLI QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİ  41077  22282
(54.24 %)
 117 SAYLI OĞUZ-QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİ  43038  21544
(50.05 %)
 118 SAYLI AĞDAM ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ  37589  17045
(45.34 %)
 119 SAYLI AĞDAM KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ  42491  24388
(57.39 %)
 120 SAYLI CƏBRAYIL-QUBADLI SEÇKİ DAİRƏSİ  41925  21635
(51.60 %)
 121 SAYLI LAÇIN SEÇKİ DAİRƏSİ  42439  24002
(56.55 %)
 122 SAYLI XANKƏNDİ SEÇKİ DAİRƏSİ  4747  2432
(51.23 %)
 123 SAYLI KƏLBƏCƏR SEÇKİ DAİRƏSİ  44511  26883
(60.39 %)
 124 SAYLI ŞUŞA-AĞDAM-XOCALI-XOCAVƏND SEÇKİ DAİRƏSİ  40286  20180
(50.09 %)
 125 SAYLI ZƏNGİLAN-QUBADLI SEÇKİ DAİRƏSİ  47176  21938
(46.50 %)